Kurset tar for seg rammene for fastlegepraksis og praktisk anvendelse. Tema som tas opp spesielt er Fastlegeforeskriften, Normaltariffen, Rammeavtalen, Statsavtalen, Særavtalen, lokale avtaler og egne avtaler som inngår som del av fastlegedriften. I tillegg omtales tema som kjøp og salg av praksis, avtaler om deleliste og gruppepraksis, rettigheter og forskrifter knyttet til svangerskap, vikaravtaler og avtaleinngåelse.

Modulene i dette kurset finnes også i Grunnkurs A for allmennleger.

Spesialitet: allmennmedisin
Pris: 990
Poeng/timer: 2
Kategori: Valgfrie kurs