I dette kurset skal du lære om doping og dopingmidler, samt utredning og behandling av ungdom som benytter dopingmidler. Etter endt kurs skal du kunne: Ta opp en relevant anamnese, utføre en relevant klinisk undersøkelse, angi hvilke prøver som er aktuelle og tolke prøvesvar.

I tillegg skal du kunne: Beskrive viktige elementer i behandling av pasienter som bruker/har brukt doping, angi aktuelle aktører i oppfølging av pasienter som bruker/har brukt doping, vurdere om helsekrav for førerkort er oppfylt og vurdere om melding til barnevern er aktuelt eller om det foreligger avvergingsplikt.

Pris: 1 390
Poeng/timer: 3
Kategori: Valgfrie kurs