Kurset tar for seg teamene omsorgssvikt, bekymringsmelding og samarbeid med barneverntjenesten. Modulene i kurset er også en del en del av obligatorisk Grunnkurs B i allmennmedisin og har derfor allmennleger som hovedmålgruppe. Andre leger vil likevel har utbytte av å gjennomføre kurset.

Etterutdanning i allmennmedisin: 2 valgfrie kurspoeng
Videre- og etterutdanning i barnesykdommer: 2 valgfrie kurspoeng
Pris: 870
Poeng/timer: 2
Kategori: Valgfrie kurs