Etter gjennomført kurs skal du kunne

  • beskrive barns risiko og behov når sykdom rammer nær familie
  • kjenne til innholdet i lovbestemmelsene om barns som pårørende
  • kartlegge barns behov for informasjon og oppfølging når sykdom/avhengighet rammer nær familie
  • gi råd og bidra til å gjennomføre aktuelle tiltak for barn som pårørende
Pris: 540
Poeng/timer: 1
Kategori: Valgfrie kurs