Kursbeskrivelse for Barn som pårørende

  • Sist oppdatert: 2016
  • Omfang: 45 minutter
  • 1 valgfritt kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin
  • Pris: kr 440,-(faktura og kursbevis bestilles etter at kurset er bestått)