• Kursbeskrivelse for Hvordan fylle ut dødsattester?
  • Pris: kr 1300,-  (faktura og kursbevis bestilles etter at kurset er bestått)
  • OBS: Dersom arbeidsgiver ber LIS om å ta  kurset skal faktura og kursbevis bestilles, fordi kurset da vil være tellende i videreutedanningen.
  • Omfang: 3 timer
  • 3 valgfrie kurspoeng, til samtlige spesialiteter. NB: For de spesialiteter som må ta valgfrie kurs innenfor spesialitetsspesifikke temaer, gjelder ikke dette kurset som tellende valgfritt kurs.