• Kursbeskrivelse for Hvordan fylle ut dødsattester?
  • Pris: kr 1300,-  (faktura og kursbevis bestilles etter at kurset er bestått)
  • OBS: Dersom arbeidsgiver ber LIS om å ta  kurset skal faktura og kursbevis bestilles, fordi kurset da vil være tellende i videreutdanningen.
  • Omfang: 3 timer
  • Gammel ordning: 3 valgfrie kurspoeng, til 24 spesialiteter. Se listen. NB: For de spesialiteter som må ta valgfrie kurs innenfor spesialitetsspesifikke temaer, gjelder ikke dette kurset som tellende valgfritt kurs. 
  • Ny ordning: 

    LIS del 1 kliniske læringsmål LM-022. 3 valgfrie kurstimer i etterutdanningen i allmennmedisin