Hensikten med kurset er å gjøre allmennleger i stand til å bruke regelverk knyttet til forskriving på blå resept, individuell stønad, refusjon og takstbruk på en riktig og effektiv måte.

Modulene i kurset inngår også i Grunnkurs A for allmennmedisin.

Spesialiteter: allmennmedisin
Pris: 990
Poeng/timer: 2
Kategori: Valgfrie kurs