Kurset gir en innføring i temaene kronisk non-viral leversykdom, virushepatitter, akutt og kronisk pankreatitt, pankreas cancer og gallesteinssykdom.

Modulene i kurset er opprinnelig utviklet for leger i spesialisering i indremedisin. Spesialitetskomiteen i allmennmedisin har valgt å godkjenne modulene som valgfrie i allmennlegers videre- og etterutdanning, da modulene vil gi allmennleger med interesse for fordøyelsessykdommer fersk kunnskap på området.


Spesialitet: Allmennmedisin

Pris: 2 200
Poeng/timer: 5
Kategori: Valgfrie kurs