Godkjenning, gammel ordning: Kurset er godkjent med 5 poeng for videre- og etterutdanning i allmennmedisin
Pris: 2 200
Poeng/timer: 5
Kategori: Valgfrie kurs