Kurset består av moduler som opprinnelig er utviklet for leger i spesialisering i indremedisin. Modulene er godkjent som valgfrie i allmennlegers videre- og etterutdanning, og tar for seg temaene cøliaki og matvarereaksjoner, tarmflora og tarmfloraforstyrrelser, obstipasjon, kronisk diaré, malabsorpsjon og kort tarm og polypper og kolorektal kreft.
Pris: 2 600
Poeng/timer: 6
Kategori: Valgfrie kurs