Kurset består av moduler som opprinnelig er utviklet for leger i spesialisering i indremedisin. Modulene er godkjent som valgfrie i allmennlegers videre- og etterutdanning, og tar for seg temaene reflukssykdom, funksjonell dyspepsi, irritabel tarm, inflammatorisk tarmsykdom, ulcussykdom, helicobakter pylori, kolitter og akalasi.

Pris: 2 800
Poeng/timer: 7
Kategori: Valgfrie kurs