Les artikkel i Tidsskriftet om kurset
Poeng: 4 valgfrie kurspoeng til etterutdanning i allmennmedisin, psykiatri, indremedisin, gastrokirurgi, generell kirurgi, fordøyelsessykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering samt endokrinologi
Pris: 1 700
Poeng/timer: 4
Kategori: Valgfrie kurs