Kurset er praktisk orientert og man følger kasus gjennom besøk hos fastlegen, fedmeoperasjon og oppfølging etterpå.

Kurset er tar for seg blant annet utredning, behandling, indikasjon for operasjon, de ulike fedmekirurgiske inngrep, postoperativ oppfølging, endringsmotivasjon og endringer i selvbildet ved vektnedgang.

Spesialiteter:
 
allmennmedisin, psykiatri, indremedisin, gastrokirurgi, generell kirurgi, fordøyelsessykdommer, endokrinologi og fysikalsk medisin og rehabilitering

Pris: 1 790
Poeng/timer: 4
Kategori: Valgfrie kurs