• Les artikkel i Tidsskriftet om kurset
  • Omfang: 4 timer
  • Poeng: 4 valgfrie kurspoeng til etterutdanning i allmennmedisin, psykiatri, indremedisin, gastrokirurgi, generell kirurgi, fordøyelsessykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering samt endokrinologi
  • Pris: 1700,- (faktura og kursbevis bestilles etter at kurset er bestått)