• Kursbeskrivelse for Overvekt, fedme og fedmekirurgi
  • Les artikkel i Tidsskriftet om kurset
  • Sist oppdatert: 2018
  • Omfang: 4 timer
  • Poeng: 4 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin, psykiatri, indremedisin, gastrokirurgi, generell kirurgi, fordøyelsessykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering samt endokrinologi
  • Pris: 1700,- Tilgangen til kursinnholdet er kostnadsfri. Hvis du ønsker kursbevis må du bestå kursprøven og betale kursavgift.