Help with Search courses

Kursbeskrivelse for Sakkyndig arbeid

Pris: 1.300,-
Omfang: 3 timer

  • Kurset er obligatorisk for alle spesialiteter i videreutdanning, og gir ikke poeng
  • Gratis tilgang til innhold
  • Hvis du ønsker et kursbevis må du bestå kursprøven, bestille kursbevisfaktura og betale kursavgift. Bestillingen er bindende.