Legeforeningens egne kurs

  • Dette er valgfrie, poenggivende kurs for videre- og etterutdanning i de respektive spesialitetene

  • Kursene er fritt tilgjengelige for alle

  • Kursavgift betales først når du bestiller kursbevis

  • Sjekk kursbeskrivelsene for de enkelte kurs for nærmere informasjon

Andre tilbydere

Under fanen Eksterne kurs, ligger disse kursene:

  • NAVs e-læringskurs om sykmeldingsarbeid
  • Forkurs til obligatorisk kurs i akuttmedisin (NAKOS)
  • Obligatoriske kurs i anestesiologi (NAKOS)