Obligatoriske kurs for leger i spesialisering

 • Dette er obligatoriske kurs som kan være enten rene nettkurs eller kombinert med samlinger
 • Se kursbeskrivelsen for det enkelte kurs for mer informasjon
 • NAVs obligatoriske kurs i sykmeldingsarbeid finner du her.
 • Forkurs obligatorisk kurs i akuttmedisin ligger under fanen Eksterne kurs. Du kommer direkte til NAKOS ved å klikke her
 • Obligatoriske kurs i anestesiologi ligger under fanen Eksterne kurs.Du kommer direkte til NAKOS ved å klikke her
 • Påmelding til samling/del 2 gjør du til den lokale kursarrangøren. Etter samlingens påmeldingsfrist fordeles plassene på kurset, og innen 2-4 uker før samling må nettkursbeviset sendes til lokal kursarrangør, hvis ikke kan man miste plassen på samlingen (se kursarrangørenes egne frister). Søkere som er nærmest spesialistgodkjenning blir prioritert.  

  Self enrolment: Grunnkurs C i forebyggende medisin del 1
 • Self enrolment: Sakkyndig arbeid
  • Kursbeskrivelse for Sirkulasjonsfysiologi
  • Sist oppdatert: 2009
  • Pris: 3.200,-
  • Karkirurgi: 12 timer obligatorisk LIS + 6 timer valgfritt i videre- og etterutdanning 
  • Generell kirurgi: 10 timer valgfritt kurs for LIS og etterutdanning
  • Indremedisin: 18 timer valgfritt kurs for LIS og etterutdanning
  Self enrolment: Sirkulasjonsfysiologi
 • Viktig informasjon om kurset:

  Kurset består av to deler; en forberedende internett-del (artikler og e-læringsmoduler) og en avsluttende todagers samling. Nettdelen er omfattende og må påbegynnes i god tid før samling. Den skal tas samme år som man deltar på samlingsdagene.

  Man skal delta på samling fortrinnsvis i den regionen man arbeider.


  Meld deg på her:

   

      september/oktober 2015

              september 2015

        september 2015

        24. og 25.  september 2015

   

  Self enrolment: Grunnkurs i klinisk kardiologi
 • Viktig informasjon om kurset:

  Kurset består av to deler; en forberedende internett-del og en avsluttende samling. Delene skal tas innen samme semester.

  Benytt "se på" knappen nedenfor dersom du bare skal se på kurset, altså ikke delta på samling eller motta kursbevis.

  (tirs. 9. juni)

  (fre. 5. juni)

  (tirs. 9. juni)

  (tirs. 9. des)

  (fre. 5. des)

   (tirs. 9. des)

  (fre. 5. des)

  Self enrolment: Grunnkurs i fordøyelsessykdommer (Indremed.)
 • Viktig informasjon om kurset:

  Kurset består av to deler; en forberedende internett-del og en avsluttende samling. Delene skal tas innen samme semester. 

   (tirs. 9. juni)

  (fre. 5. juni)

  (tirs. 9. juni)

  (tirs. 9. des)

  (fre. 5. des)

  (tirs. 9. des)

   (fre. 5. des)

   

  Self enrolment: Grunnkurs i fordøyelsessykdommer (Kirurger)